Irma Uijterlinde

Over Irma

Sinds 1986 ben ik logopedist en ben ik werkzaam geweest in verschillende logopedische settingen. In 2010 heb ik mij gespecialiseerd als stottertherapeut. Na 11 jaar in onze praktijk voor logopedie en stottertherapie in Noord-Holland verheugde ik mij op een nieuwe uitdaging en heb ik in 2016 Stottercentrum Utrecht opgericht. Mijn wens is een plek te creëren waar aandacht is voor de mens die stottert. Een plaats waar met kennis en kunde gewerkt wordt, waar onderzoek mogelijk is, begeleiding op maat, individueel en in groepsverband, en waar consultatie plaatsvindt voor collega’s.
In de stottertherapie ga ik samen met degene die stottert en zijn of haar omgeving op zoek naar een zo vloeiend mogelijke manier van spreken. Zelfontplooiing en ontmoeting – naast transparantie en realiteitszin – vormen de basis van het therapieproces.

Naast stottertherapie geef ik ook cursussen voor collega-logopedisten zoals de training in het Lidcombe Programma voor jonge stotterende kinderen.

In een vak als het onze is het belangrijk om zelf ook geschoold en in beweging te blijven. De VSN en NVST inspireren mij en het contact met de collega-logopedisten in Utrecht en omgeving helpt bij onze gezamenlijke zorg voor mensen met vloeiendheidsproblemen.