Kinderen van 2 – 6 jaar

Bij jonge kinderen tot 7 jaar bestaat de behandeling uit ouderbegeleiding om de directe omgeving van het kind zodanig aan te passen aan zijn of haar mogelijkheden, dat het kind vloeiend kan spreken. Het kan ook zijn dat er direct met het kind gewerkt wordt om het stotteren ‘vloeiender’ te maken of om het vloeiend spreken te trainen. Er wordt gewerkt volgens het Demands&Capacities Model van Starkweather en volgens het Lidcombe Programma. Eventuele bijkomende problemen in de spraak, taal, mondmotoriek en sensorische integratie worden behandeld als dat nodig is. Soms kan het nodig zijn om de deskundigheid van een orthopedagoog/psycholoog of een kinderfysiotherapeut in te schakelen.

Kinderen van 6 – 12 jaar

Bij wat oudere basisschoolkinderen kijken we wat er vervelend, moeilijk of lastig is aan/door het stotteren en daar werken we  gezamenlijk aan (met ouders, zo nodig met leerkrachten). De therapie is erop gericht de spanning van het stotteren te verminderen of weg te nemen. Aan bod kunnen komen:

  • stotteren begrijpen, snappen hoe stotteren in elkaar zit
  • wat helpt jou om makkelijk(er) te praten?
  • hoe ga je om met uitlachen en/of nadoen van stotteren?
  • wat zijn jouw sterke kanten?
  • wat zijn handige sociale vaardigheden om te leren?
  • hoe kan je zelfvertrouwen opbouwen?

Soms werken we aan technieken om vloeiender te spreken, soms aan manieren om vloeiender te stotteren. En we gaan eraan werken dat jij je thuis en op school niet laat belemmeren door je stotteren.

Jongeren van 12 – 18 & Volwassenen

Bij jongeren en volwassenen is therapie er op gericht om vrij(er) te kunnen communiceren waarbij het stotteren minder als een belemmering wordt ervaren. De buitenkant (wat een ander kan zien en horen) en de binnenkant (gedachten, gevoelens en ervaringen) van het stotteren worden in kaart gebracht. Ook onderzoek je wat de invloed is op je communicatie, de interactie met anderen. We onderzoeken wat je vragen en/of wensen zijn. Vanuit een groeiend inzicht ga je verder op weg. Door vrijuit te kijken naar stotteren en te praten over stotteren ontstaat er ruimte en vermindert de spanning in en rond het stottermoment.

Kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om te bereiken wat je wilt, worden geoefend. Gebruikte werkvormen zijn: (coaching)gesprekken, bewustwordingsoefeningen, lichaamswerk (bijv. ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen), stottercontrole technieken en spreektechnieken.

Het streven is zo te werken dat je steeds meer je eigen coach wordt.